Actuele informatie

30 januari 2015

Betalingskorting voorlopige aanslag 2015

De meeste ondernemers in de inkomstenbelasting hebben inmiddels de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2015 ontvangen. U mag deze in termijnen betalen of in één keer met betalingskorting. Die betalingskorting kan, gezien de huidige lage rentestand, een aantrekkelijke optie zijn. Heeft u een voorlopige aanslag ontvangen dan is het allereerst belangrijk dat u controleert of het bedrag correct is meer lezen

21 januari 2015

Belastingvrij schenken in 2015

Over een schenking moet in de regel schenkbelasting worden betaald. Gelukkig zijn er ook vrijstellingen, bijvoorbeeld voor een schenking aan uw (klein)kinderen. Dit jaar mag u een maximumbedrag van € 5.277 belastingvrij schenken aan uw kinderen. Is uw zoon/dochter of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 25.322. Deze eenmalig verhoogde meer lezen

16 januari 2015

Hoe berekent u de aanzegvergoeding?

Met ingang van dit jaar moet u rekening houden met de nieuwe aanzegplicht. Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer schriftelijk laten weten of u het contract wenst voort te zetten en zo ja, tegen welke voorwaarden. Doet u dit niet of te laat dan bent u een aanzegvergoeding verschuldigd. Maar hoe hoog is deze meer lezen