Actuele informatie

11 april 2014

Uitstel van betaling bij betalingsproblemen

Heeft u als ondernemer een belastingaanslag ontvangen, maar kunt u deze door betalingsproblemen niet op tijd betalen, dan kan de Belastingdienst u uitstel van betaling verlenen. In totaal zijn er drie vormen van betalingsuitstel: regulier, bijzonder en kortlopend. Regulier uitstel Bij regulier uitstel kunt u voor maximaal één jaar uitstel van betaling krijgen. Hiervoor moet een schriftelijk verzoek meer lezen

14 maart 2014

Eerder ontslag voor de oudere werknemer

Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking, maar de werknemer die al recht heeft op een AOW-uitkering. Op die manier wordt voorkomen dat de AOW-gerechtigde werknemer mag blijven zitten, terwijl zijn collega die voor zijn inkomen nog is aangewezen op het verrichten van arbeid, meer lezen

11 maart 2014

Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!

De Belastingdienst gaat de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra controleren op aftrekposten. Eén van die aftrekposten is de giftenaftrek. Omdat dit een speerpunt is treft u hieronder wat aandachtspunten voor de aftrek van giften. Giftenaftrek Een (gewone) gift is alleen aftrekbaar als deze is gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bovendien moet u desgevraagd kunnen aantonen – meer lezen